به تنها مرجع معتبر فارسی کونگ فوی باگواژانگ خوش آمدید

تعالیم باگواژانگ

قسمت اول
باگواژانگ شامل قدم برداشتن در یک هشت ضلعی می باشد و تغییر جهت چرخش و برعکس به همراه شیوه خاص دستها را دربر دارد فراگیری این حرکات به صبر و بردباری فراوان نیاز دارد این سبک فوق العاده با استفاده از هشت سه خطی (کتاب یی چینگ) که به عنوان فلسفه خود قرارداده به زیبایی قابل ملاحظه ای به اجرای حرکات میپردازد . در حقیقت استادان و هنرجویانی که نظریه هشت سه خطی را که ملکه ذهن خود کرده باشند بسیار محدود هستند با اینکه این کونگ فوی بی نظیر نام خود را از این سمبل زیبا گرفته، کشف پیچیدگی های آن عملا کارهر شخصی نمیباشد. مفاهیم این هشت سه خطی چنان دارای فلسفه عمیق وعظیمی است که کنفسنیوس میشد اگر50 سال به عمر من اضافه شود آن را صرف مطالعه این کتاب میکردم.

قسمت دوم
باگواژانگ فنون خاص زیادی دارد اما از میان آنها میتوان به تغییرات کف دست با نام حرکات پیچنده بازوها اشاره کرد با نتیجه گیری در رابطه با این هنر میتوان چنین گفت که باگواژانگ مخالف پاسخ دادن زور با زور است بلکه میکوشد با حرکات دوار آن را دفع کند سادگی و پیچیدگی حرکات دوار شخص را وادار میسازد که به درون بدن خود باز گردد و نیروهای ناخودآگاه و آگاه خود را دنبال کند و قدرتهای هوشمند خود را پرقدرت تر سازد یک باگوا کار می آموزد که چگونه به درون خود متمرکز شود و توجه خود را کم کم بر ذات درونی خویش متمرکز سازد آنگاه است که ذات اصل باگواژانگ در شخص پدیدار می شود.

قسمت سوم
حساسیت هایی که در حال اجرای حرکات باگواژانگ پدیدار می شود اجرای عمل درست را در لحظه مناسب در مبارزه برای ما پیش می آورد. این هدف مورد رضایت هر کسی نیست. شاید به این دلیل باشد که خیلی مشکل بدست می آید. حقیقت این موضوع این است که در بسیاری از آموزشگاه های باگوا فنون دیگری را عرضه کرده اند و متاسفانه بسیاری از این روشهای اشتباه به صورت استاندارد عرضه شده است. این موضوع با روح باگواژانگ مغایرت دارد. در بعضی از این مدارس این کونگ فوی بی نظیردر حد یک سری حرکات مکانیکی پایین کشیده اند که باید از فراگیری آن اجتناب کرد. باگوا بر اساس هشت دیاگرام ابداع گردیده و فنون این هنر در مبارزه بسیارند که با کمی توجه به اجرای حرکات باگوا قابل کشف و شهود میباشد.

قسمت چهارم
هشت ضلعی پیوسته به این معنا هم میتواند باشد که هنرجو در حال اجرای حرکات به خواب برود، یا از سوی دیگر امکان دارد شخص به بیداری قابل ملاحظه ای دست پیداکند اجرای حرکات به شکل دقیق با تکامل پنجگانه به شکل ساده و روان توجه باگواکار را به درون خود معطوف میسازد. حالت درست بدن باگواکار در اجرای حرکات باگوا باید مثل ستونی از دود در یک روز بدون باد و ساکن در حالت آرام باشد در این حالت باگواکار باید تمرکز و احساسات خود را بیشتربه حس کردن ذات وجودی باگواژانگ معطوف سازد.

شبکه های اجتماعی

آدرس

بازار مبل تهران - میدان معلم - انتهای خیابان حیدری جنوبی - میدان ایثارگران - خیابان مفتح جنوبی - اول خیابان عمرانی - سالن ورزشی شهید رجائی روزهای جمعه از ساعت 10 الی 13

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد

سایت باگواژانگ 1397