به تنها مرجع معتبر فارسی کونگ فوی باگواژانگ خوش آمدید

شش صدای درمانگر یا اصوات درمانی در چی کونگ

قسمت اول
هزاران سال پیش اسایتد تائویست درمراقبه کشف کردندکه شش صوت بر اعضای مختلف بدن به خصوص بر پنج ارگان جهت پیشگیری ودرمان اثر بسزایی داردآنها دریافتنداین شش صدا باعث پیشرفت وعملکرد صحیح درجریان انرژی است. آنها توانستن کشف کنندپرده ای بنام پرده فاسیا دربدن وجود دارد که کارآن خروج گرمای اندام های داخلی بدن می باشد،،اگراندامها بیش از حد گرم شونداین پرده به اندامها نزدیک شده وگرمای آنهارا ازطریق پوست خارج می کند بعضا اتفاق می افتد که این اندام بقدری گرم میشوند که این پرده به آنها می چسبدودیگر جدا نمی شودو این آغاز بیماری است.این اصوات برای جدا کردن این پرده و درمان بیماری های زیادی استفاده می گردد.

قسمت دوم
علت اجرای شش صوت درمانی چی کونگ:
1: جلوگيرى از بيش از حد گرم شدن بدن
2: این اصوات باعث پیشگیری و درمان بیماری می شود.
3: احساس آرامش و سلامتی.
4: یکی از فوق العاده ترین تمرینات برای زودودن افکار منفی.
5: رهایی یافتن از بوی بد دهان.
6: از بین بردن بوی نامطلوب بدن.
7: دفع کردن گازهای معده و روده.
8: یکی از خارق العاده ترین روش سم زدایی بدن.
9: خروج سم از طریق اشک چشم و افزایش آب دهان.
10: این اصوات قادر هستند محور حرکتی عضلات و استخوان ها را افزایش دهند.

توضیح:هر کدام از این 10مورد دارای توضیحاتی است که در آینده به سمع و نظر خوانندگان خواهد رسید.

قسمت سوم
1: جلوگیری از بیش از حد گرم شدن اندام های داخلی
وقتی اندام های داخلی ما بر اثر شرایط محیطی مثل.آلودگی هوا،تششع امواج،غذاهای بی خاصیت،افزودنی های شمیایی،بد نشستن،بدایستادن،ورزش های شدید و....یاعوامل احساسی و عاطفی و....بیش ازحدگرم شوند راه ها و کانال های انرژی مسدود یا انرژی به طور طبیعی نمی تواند حرکت کند به همین دلایل عضوهای داخلی منقبض ،گرم وسفت می شود و آن طور که باید نمی تواند وظیفه خود را انجام دهند واین ابتدای بیماری می باشد.

قسمت چهارم
2: این اصوات باعث پیشگیری و درمان بیماری می شوند (سامانه خنک کننده)
همانطور که درقسمت های قبلی گفته شد پرده فاسیا براثر بیش ازحد گرم شدن اندام های داخلی بر اثر تنش های روحی وجسمی امکان چسبیدن برعضوهای داخلی را دارد. در این صورت نمی تواند گرما را از طریق پوست خارج و انرژی خنک طبیعت را به اندام ها هدیه کند.ولی بر اثر انجام دادن این حرکات به آسانی جای گرما بدن با انرژی خنک طبیعت جابجا و پرده فاسیا به سهولت از اندامها فاصله می گیرد...

قسمت پنجم
3: احساس آرامش و سلامتی:
این اصوات برای شخص تمرین کننده سلامتی،آرامش و تندرستی به ارمغان می آورد.یکی از عوامل مهم این اصوات بالا بردن توان جنسی شده که خود این موضوع از نکات مهم در قسمت چی کونگ رزمی باگواژانگ می باشد.به سهولت از بیماری هایی از قبیل سرماخوردگی،گلودرد،بی خوابی،سوهاضمه،آب ریزش بینی،افسردگی،نگرانی،خشم و...جلوگیری و یا افراد مبتلا شده را به راحتی درمان میکند،حتی برای افرادی که دچار هر نوع سکته ای شده باشند از سکته مجدد آنها جلوگیری به عمل می آورد.

قسمت ششم
4: یکی از فوق العاده ترین تمرینات برای زودودن افکار منفی:
این اصوات یکی ازقویترین حرکاتی در چی کونگ است که خیلی سریع و به سهولت شخص تمرین کننده را به آرامش رسانده و انرژی او را به شکل موثری به چرخش روان در می آورد.هرعامل بیرونی که بر روح وجسم ما اثر گذاردسطح انرژی ما را پایین آورده یا آن را مسدود می کند بدین صورت اندامها گرم شده و انرژی منفی در بدن روند صعودی خود را طی میکند.با انجام این اصوات قادر خواهیم بود که افکار، انرژی های منفی وگاز های سمی را از خود دوره کرده وسلامتی را به بدن خود بازگرداند.

قسمت هفتم
5: رهایی یافتن ازبوی بددهان.
بوی بددهان معضلی است که خیلی از انسان ها باآن روبرو هستن.این موضوع بی اندازه برشخصیت اجتماعی انسان تاثیرمنفی دارد.یکی از علل بروز این اتفاق بیماری اندام های داخلی است.
به عنوان مثال: عدم کارکردصحیح کبدبوی مانند گوشت گندیده ازدهان خارج میکند. عدم کارکردصحیح کلیه بوی مانند ادرار ازدهان خارج می کند. بیماری سیستم گوارشی بوی بدی در تنفس ایجاد می کند زیرا موجب انبارشدن تکه های غذا در دیواره معده و روده میگردد.

قسمت هشتم
6: از بین بردن بوی نامطلوب بدن.
از دلایل به وجود آمدن بوی ناخوش در بدن وجود استرس و.... است که موجب آسیب زدن به اندام های داخلی می شود درشش صوت درمانی،صوت ریه وکلیه ازاساسی ترین تمرینات این چی کونگ برای از بین بردن بوی نامطلوب بدن است. صوت ریه باعث می شود گردش و تعادل انرژی در بدن افزایش یابدو صوت کلیه باعث کارکرد بهتر کلیه شده و مقدار زیادی از اسیداوره خون را خارج کرده و بوی بد بدن را از بین می برد.اگر این اسید از بدن خارج نشود بدن شخص تحت فشار قرار گرفته و بر اثر این فشاربه سادگی دچار ترس می شود..

قسمت نهم
7: دفع کردن گازهای معده و روده.
در زمان اجرا یا بعد از اجرای این اصوات بدن واکنش هایی مانند خروج گازهای معده و روده را برای بدن آماده سازی می کند هر چند در اجتماع این مسئله مورد قبول نیست ولی برای از بین رفتن بوی بد دهان و بدن،جلوگیری ازنفخ و خروج گازهای سمی و انرژی گرمایی از دستگاه گوارشی بسیار مفید است.این انرژی های گرم گازها یست که در سیستم گوارشی حبس شده اند اجرای اصوات به صورت صحیح باعث خروج این گازها می شود.

قسمت دهم
8: یکی از خارق العاده ترین روش سم زدایی بدن.
یکی از فوق العاده ترین راه های خروج مواد سمی از بدن و سلامتی اندام ها این اصوات می باشد.چرا که با اجرای این اصوات بدن به اندازی نیاز خود انرژی تازه دریافت می کند.اکثر انسان ها هزینه های زیادی برای داروجهت دفع این سموم می دهند غافل از اینکه بیشتر اوقات این داروها در بدن رسوب کرده و باعث افزایش ناراحتی های دیگر می شود افرادی که با انجام این اصوات و خروج مواد سمی توانسته اند سلامتی خود را بدست آورند اظهار داشتند که این اصوات بهترین روش برای کسب سلامتی است.

قسمت یازدهم
9: خروج سم از طریق اشک چشم و افزایش بزاق دهان.
خروج اشک چشم درست شبیه به خروج گازهای معده و روده آیتی از پاکسازی مواد سمی از بدن است.اشک آلود شدن چشمان از بیماری آن جلوگیری و به پاکسازی اندامهای بدن خصوصا کبد کمک شایانی میکند.در این زمان بزاق دهان افزایش یافته،فرد اجرا کننده باید زبان خود را به سقف چسبانده و بعد از منقبض کردن گردن بزاق را با صدا قورت دهد.

قسمت دوازدهم
10: این اصوات قادر هستند محور حرکتی عضلات و استخوان ها را افزایش دهند.
از آنجایی که عضلات پهن بدن انسان با اندامهای داخلی ارتباطی تنگاتنگ دارد تجمع انرژی منفی دراندامهای داخلی باعث گرفتگی به همراه درد و کم شدن محور حرکتی عضلات و مفاصل می شود.اگردریکی ازاندام های ما انرژی کم یا مسدود گردد اثرمنفی آن بر روی عضلات به زودی و به سهولت نمایان وجنبش عضلات به همراه گرفتی کاهش میابد و بدین صورت توانایی کم و محور حرکات کوچکترمی شود.اجرای اصوات باعث آزادشدن انرژی،رهایی از گرفتگی وبزرگ شدن محور حرکتی می شود عمده ترین مشکل در هنرهای رزمی عدم آموزش فنون خاصی است که اساتید به عنوان اسرار هنرهای رزمی از گفتن آنها امتناع کردند.این مقوله در کونگ فوهای درونی در کشور چین بست و گسترش بیشتری داشته است تا حدی اگر کسی بدون اطلاع تکنیک های اساتیدی را یاد می گرفت او را می کشتند یا یک دست و پای او را قطع می کردند.در آن زمان اساتید اسرار خود را یا به شاگرد ارشد خود یا فقط به فرزند ارشد خود می آموختند و در بیشتر موراد حتی دیگر فرزندان خود را از آموختن اسرار محروم و این اسرار را با خود به گور می بردند.یکی از علت های عدم رشد کونگ فو های درونی بی اطلاعی ساکنان این کره خالی از گنج پنهان درون این سبک ها خصوصا باگوازانگ می باشد بر اثر انقلاب فرهنگی درکشور چین در مرزها برای عاشقان فراگیری این سبکها باز گردید.

شش صوت درمانی
صوت اول: ریه
صوت: س س س
اندام مربوطه: روده بزرگ
اعضای بدن: انگشت شصت،سینه،طرف داخلی بازو
فصل: پاییز،خشکی
حواس پنجگانه: بویایی
عنصر: فلز
احساسات مثبت: رهایی،شجاعت،راستی،جسارت،خالی بودن و..
احساسات منفی: حزن،اندوه،دلتنگی،غم و اندوه و...
طعم: تند
رنگ: سفید

صوت دوم: قلب
صوت: هاووو
اندام مربوطه: رودی کوچک
اعضای بدن: ،انگشت میانی،قسمت خارجی بازوان و زیربغل
فصل: تابستان
حواس پنجگانه: زبان(قدرت بیان)
عنصر: آتش
احساسات مثبت: لذت،خلاقیت،شرافت،شادی و..
احساسات منفی: خشونت،تکبر،بی رحمی و بی قراری
طعم: تلخ
رنگ: قرمز

صوت سوم: کبد
صوت: ش ش ش
اندام مربوطه: کیسه صفرا
اعضای بدن: قسمت خارجی ساق پا،قسمت داخلی بازوها،دندها،دیافراگم،انگشت انگشتری
فصل: بهار
حواس پنجگانه: بینایی،چشم ها و اشک
عنصر: چوب
احساسات مثبت: مهربانی،اعتلای شخصیت،خودشناسی و..
احساسات منفی: خشم،ستیزجویی
طعم: ترش
رنگ: سبز

صوت چهارم: کلیه
صوت: چووووو
اندام مربوطه: مثانه
اعضای بدن: کنارپا،سینه،قسمت داخلی ساق پا و انگشت کوچک
فصل: پاییز،زمستان
حواس پنجگانه: گوش
عنصر: آب
احساسات مثبت: ملایمت،هوشیاری،دقت،نزاکت و..
احساسات منفی: ترس
طعم: شوری
رنگ: آبی

صوت پنجم: طحال
صوت: هووو
اندام مربوطه: لوزالمعده،پانکراس
فصل: اواخرتابستان وپاییز
عنصر: خاک
احساسات مثبت: عدالت،انصاف،دوست داری،خلاقیت در موسیقی و..
احساسات منفی: نگرانی،تاسف و..
طعم: خنثی
رنگ: زرد

صوت ششم: گرم کننده سه گانه
صوت: هی ی ی
این حرکت شامل3قسمت انرژی میباشد.
1: منطقه گرم: شامل مغز،قلب و ریه ها.
2: منطقه ولرم: شامل کلیه ها،کبد،معده،لوز المعده و طحال.
3: منطقه خنک: شامل اندام های جنسی و روده کوچک و بزرگ
این صوت فاقد رنگ، احساسات مثبت و منفی،مزه،فصل،عنصر و..... که در اصوات دیگر بود میباشد.

شبکه های اجتماعی

آدرس

بازار مبل تهران - میدان معلم - انتهای خیابان حیدری جنوبی - میدان ایثارگران - خیابان مفتح جنوبی - اول خیابان عمرانی - سالن ورزشی شهید رجائی روزهای جمعه از ساعت 10 الی 13

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد