به تنها مرجع معتبر فارسی کونگ فوی باگواژانگ خوش آمدید

Dong Haichuan 董海川
پايه گذار سبك Baguazhang
باگواژانگ یکی از سه سبک اصلی و درونی ووشو میباشد تاریخچه پیدایش آن بین سالهای1813الی 1820برمیگردد این هنر زیبا توسط یک راهب تائویست بنام دون خای چوان ابداع گردید.
وی در زمان نوجوانی به فنون رزمی و شکار علاقه وافری داشت در همین راستا برای کسب تجربه و فراگیری هنرهای رزمی سفر طولانی خویش را آغاز کرد در راه خود به کوهای جیو خوا رسید و راه خود را گم کرد او داشت از فرط تشنگی و گرسنگی در حال جان باختن بود که یک راهب تائویست بنام بی چنگ شیا او را پیدا کرد. مردراهب که او را فردی علاقمند و حافظ اسرار دید علوم کیمیاگری را به او آموخت. این حادثه مسیر زندگی وی را تغییر داد. او بعد از فراگیری فلسفه تائو و یی چینگ از استاد خود جدا و به سفر خویش ادامه و برای فراگیری کونگ درونی در معبد وودانگ با گویان چی یکی از استادان برجسته آن زمان چند سالی نزد وی به فراگیری تا چی پرداخت تا در این هنر متخصص گردید.
وی با در هم آمیختن کونگ فوی شائولین، چی کونگ، تای چی وکتاب یی چینگ(کتاب تغییرات و تقدیرات) سبک بی نظیر خود را باگواژانگ را پایه گذاری کرد.
وی در ادامه به پکن سفر کرد و باگواژانگ را به معرض دید همگان گذاشت. این امر موجب شهرت بسیار وی شد علت ارائه نمایش وی یاد دادن باگواژانگ به مردم بود چون او نمیخواست این هنر ارزشمند را با خود به گور ببرد. . شهرت وی باعث شد توسط گویان شن استاد برجسته سبک هسینگ آی که تا آن زمان با دست مخربش اساتيد زيادى مغلوب شده بودند به مبارزه دعوت شود در این مبارزه وی به راحتی گویان شن را شکست داد و وی مغلوب حرکات باگوا شد این مبارزه موجب دوستی شدید این دو استاد شد و هر کدام سبک خود را به دیگری آموختند و با یکدیگر پیمان برادری بستند وی بعد از آموختن سبک هسینگ آی تغییرات اساسی خود را در باگواژانگ پدید آورد او در سال1865جهت آموزش باگوا به استخدام گارد سلطنتی امپراطور در آمد.
استاد اعظم دون خای چوان سبک خودش، باگواژانگ را چنین توصیف میکند:
هشت سه خطی قدرتی دارند که شناخت آن حد و مرزی ندارند. . .
حرکات دست به سمت بالا یادآور پرواز یکصد پرنده است. . . .
حرکات به سمت پایین یادآور فرود ببری از شیب تند. . . .
منحنی وار دایره ای شکل قدم زدن طلب مهارتی خاص، و به خاطر بسپار پرواز یک غاز وحشی دور افتاده از گله خویش را. . . .
حرکت دادن یک تپه با نیروی کف دست. . . .
گریز، اردک بدنش را به سمت داخل و خارج میکشد. . . .
و به آن سوی رود فرستادن قایق را بدون کوشش. . . .
برای موفقیت دراجرای حرکات باگواژانگ باید 3 اصل مهم را رعایت کرد:
1. همه حرکات پا باید به صورت صحیح و با یک سرعت آگاهانه، یکنواخت، پرقدرت و محکم انجام گیرد.
2. تمام حرکات بصورت هماهنگ مخصوصا در هنگام پیچ و تاب، با چرخشها با توازون حرکات پا به همراه تنفس صحیح و کنترل ذهن انجام پذیرد.
3. در اجرای حرکات باگواژانگ باید تعادل روحی و فیزیکی با تغییر در حرکات، به مرحله اجرا در آید. «سبکبال مثل عقاب درحال پرواز، سرعت پرستو، شکوه ببر، پیچ و تاب اژدها، قدرت خرس، چابکی میمون، روان مثل آب و استواری یک کوه»
استادان باگواژانگ بر این باورند که، در راستای کسب علم هر روز دانشی بر انسان افزوده میشود، ولی یک هنرجوی باگواژنگ باید بداند، هر روز چیزهای زیادی را باید از دست بدهد. از دست دادن و بازهم از دست دادن تا رسیدن به بی حرکتی و تهی شدن.

شبکه های اجتماعی

آدرس

بازار مبل تهران - میدان معلم - انتهای خیابان حیدری جنوبی - میدان ایثارگران - خیابان مفتح جنوبی - اول خیابان عمرانی - سالن ورزشی شهید رجائی روزهای جمعه از ساعت 10 الی 13

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد

سایت باگواژانگ 1397