به تنها مرجع معتبر فارسی کونگ فوی باگواژانگ خوش آمدید

بیداری خرد و انرژی درونی قدرتمند با تعلیم دادن دانتین ها

قسمت اول
ما اگر نگاه سطحی به جهان پیرامون خود کنیم پی خواهیم برد که همه چیز نظم، ریتم و چرخش خاصی داردمثلا روند کاشت تا برداشت یک دانه گندم یا رونده به دنیا آمدن یک پرنده یا روند به وجود آمدن یک گل و. . . . هرکدام از مخلوقات خداوند دارای یک روند خاص رشد برای خود هستند از آنجا که انسان اشرف مخلوقات و برعکس دیگر موجودات دارای رشد عقل، اندیشه، خرد، ذهن و انرژی خود میباشد. تکامل او فقط درقالب جسم نبوده و باید به روند چرخه های روح و ذهن و. . . . توجه نماید. اگر نظری عمیق به زندگی شخصی خود بیندازیم درک خواهیم کرد که کائنات در زمان خاص که ما بی خبر از همه چیز هستیم، مسولیت هایی چه بسا کوچک، بزرگ و عظیم بر دوش ما نهاده است.

قسمت دوم
روند آموختن به انسان برای هر موضوعی زمان خاصی دارد مثلا آیا میشوداز یک آدم 10 ساله خواست که تفکرات و دانش یک آدم45 ساله را داشته باشد؟؟ اگر به خانواده هایی که پایه زندگیشان متزلزل است نگاه کنید خواهید فهمید که هم والدین و هم فرزندانشان در زمانی غیر از روند طبیعی پی به مسائلی برده اند که با شرایط رشد جسمی و روحی آنها همخوانی نداشته است بدین ترتیب دیگردانتین ها در زمانی شروع به فعالیت کردند که زمان حرکت آن فرا نرسیده و شخص را به واکنشهای عجیب و غریب وادار می کند. پس میتوان گفت که هر موضوع، زمان خاص به خود را داراست که در آن شخص فرا گیرنده باید به بلوغ فکری، حسی و ... رسیده باشد.

قسمت سوم
باید پذیرفت زندگی آدمیان به دوره های تقسیم شده. طول هر دوره7سال است که درهرسال یکی از خصوصیات این دانتین هارا انسان تجربه می کند. ولی اصل این موضوع به این شکل است که درهر هفت سال زندگی، انسان یک دور تجربه شخصی دانتین را می گذراند این بدین منظور است که هرهفت سال مطابق بایکی از هفت دانتین است که با دانتین ریشه آغاز می شود. یک دوره کامل روند طبیعی شناخت دانتین ها براساس خصوصیات های موجود آن برای افراد عادی که به مراقبه نمی پردازند حدود 49سال طول میکشداین موضوع برای افرادی که به مراقبه می پردازند زمان خیلی کوتاهی را داراست البته بایدبرای رسیدن به شناخت دانتین ها زمان بیشتری را به تمرین اختصاص دهیم.

قسمت چهارم
آشنایی پیداکردن با عملکرد و خصوصیات دانتین ها به ما می آموزد که توقع بیش از حد از دیگران نداشته باشیم یا اگر کسی در حال رشد صحیح باشد بتوانیم به او کمک شایانی کنیم. عمده این چرخش 7ساله بدین معنی است که در هر دوره سلولهای بدن ما به یکسری سلولهای دیگر تبدیل شده و این موضوع باید از بعد روحی، جسمی و خلق و خویی بر ما تاثیر گذارد. در هر سال موضوع جدیدی و درهر هفت سال رمز بنیادینی باید برای ما گشوده شود. ولی امروزه با ماشینی شدن زندگیمان، شناخت خود به دست فراموشی سپرده شده. به هر حال اگر ما به مسائل مراقبه نپردازیم و هیچگونه تغییر جسمی هم احساس نکنیم. کالبد اختری ما تحت تاثیر تغییرات دانتین ها قرار می گیرد.

شبکه های اجتماعی

آدرس

بازار مبل تهران - میدان معلم - انتهای خیابان حیدری جنوبی - میدان ایثارگران - خیابان مفتح جنوبی - اول خیابان عمرانی - سالن ورزشی شهید رجائی روزهای جمعه از ساعت 10 الی 13

استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد

سایت باگواژانگ 1397